2022. 06. 15.
Hogyan születtünk? (3.)
Lucifer, a Menny szülötte
Tartalom értékelése (6 vélemény alapján):
Hogyan születtünk? (3.)

 

 

A születésekről szóló sorozat előző részeiben láttuk, mit tud Éva, majd hogy mit tud  Ádám a születése utáni órákról. Mindent tudnak, felnőtt ésszel kerültek be a rendszerbe. Olyanok, mint a görög istenek – Hermész, bár még csecsemő, teljes intellektusa birtokában lopja el Apollón marháit; Pallasz Athéné felnőtt ésszel pattan ki apja, a főisten fejéből, és Héphaisztosz is felnőtt értelemmel születik Hérától.

 

Boticelli

Sandro Boticelli: Vénusz születése, 1482., forrás itt.

 

És mire emlékszik Lucifer, a bukott főangyal? Semmire – legalábbis ezt mondja, mikor még a Mennyben van, de már fellázadt Isten ellen.

Isten a fiát, Jézust nevezi ki a Mennyek királyának, erre Lucifer megsértődik, félrevonul északi birtokaira, és ott a hűbéres angyalai előtt kifejti nézeteit az államhatalom (Isten) és a polgárok (angyalok) viszonyáról meg az egyenlőségről. A vazallusai között egyetlen angyal akad, Abdiel, aki fellázad a lázadó ellen, lehordja főnökét a szentségtörés miatt; azzal érvel, hogy Jézusnak éppúgy engedelmességgel és hódolattal tartoznak, mint Istennek, hiszen Isten Jézus által teremtette őket magukat, az angyalokat is. Erre következik Lucifer szarkasztikus  válasza:

 

That we were formd then saist thou? and the work        5, 853
Of secondarie hands, by task transferd                                   854
From Father to his Son? straneg point and new!                    855
Doctrin which we would know whence learnt: who saw          856
When this creation was? rememberst thou                             857
Thy making, while the Maker gave thee being?                      858

 

Szóval így alakítottak ki minket,                      5, 853

azt mondod? Másodkézből? Az Atya                 854

továbbadta a munkát a fiának?                          855

Új elgondolás ez, és érdekes.                           855

Honnan veszed ezt az elméletet,                      856

megmondanád? Ki látta, hogy mikor volt         856

ez a Teremtés? Te emlékszel-e                      857

a saját teremtésedre, mikor                            858

az Alkotó létet adott neked?                           858

 

A most következő  másfél sor szépséges ritmusát és zenéjét nehéz visszaadni. A vastaggal szedett szavak jelentésének és akusztikájának ölelkezésére gondolok. Ördögi költészet!

 

We know no time when we were not as now;                 859
Know none before us, (…)

 

Valamit behoz a hátrányból, hogy a három nemet sikerült egymás alá, a sorok elejére tornászni, és a sorvégi rímnek is örülnek a földöntúli erők.

 

Nem ismerünk olyan időt, mikor                     859

nem olyanok voltunk, mint most vagyunk;      859

nem ismerünk senkit magunk előtt.               860

 

Így folytatja az Ördög:

 

                                (…) self-begot, self-rais'd                     860
By our own quick'ning power, when fatal course            861
Had circl'd his full Orbe, the birth mature                        862
Of this our native Heav'n, Ethereal Sons.                         863

 

(…) és a saját önéltető erőnkkel                    861

voltunk ön-nemzők és ön-nevelők.               860

Mikor a teljes pályán körbe ért                     862

az elkerülhetetlen folyamat,                        861

az Ősi Mennyben születésre értünk:          863

az éther gyermekei.

 

Tehát Lucifer úgy képzeli, hogy amikor a Mennyek felfoghatatlanul hosszú ciklusokban változó korszakai közül a legutóbbi véget ért, ez a korszakzárás hozta el az angyalok születésének idejét. Ezután az angyalok saját maguk nevelték-növesztették magukat a Menny táptalaján. Lucifer itt ateista – máskor sem szívesen ejti ki Isten nevét, inkább nevezi hódítónak, győztesnek, nagyhatalmúnak, égi királynak vagy türannosznak – mindenesetre tagadja a teremtést, ezzel a Teremtő uralkodói jogait is tagadja; illetve közel kerülve a gnosztikus tanokhoz, az anyagi világot megteremtő lény fensőbbséget tagadja.

 

De vajon tényleg nem emlékszik semmire, vagy éppúgy emlékszik, ahogy Ádám és Éva, csak ő letagadja, hogy igazolja a lázadását? Így Isten sem magasabb rendű, mint ő, tehát nincs joga uralkodni fölötte, és le is győzhető. De ha az Ördög tudja, hogy csak teremtmény, de letagadja ezt a tudást, az ostobaságra vall, hiszen ha tudja, hogy Isten teremtette őt, akkor azt is tudnia kell, hogy semmi esélye a harcban. Veszíteni fog, és rémes büntetés vár rá.

És mi van, ha a tudattalanjába száműzte a tudását, az élete kezdetének emlékeit, tehát belső hasítás történt – ahogy nálunk, embereknél is gyakran történik, ha kínos valamire emlékeznünk, vagy a célunk eléréséhez jobb nem emlékezni az igazságra?

 

Sines

Suzann Sines American Psycho című képe, 2018., forrás itt.

 

Már máskor is úgy tűnt, hogy Milton a Sátán karakterében a modern ember mentalitását komponálta meg, tehát vegyük komolyan ezt a lehetőséget. Olyan ez az alak, mint Hitler, vagy mint egynémely ma élő karizmatikus vezető: már régóta láthatná, hogy a pusztulás felé menetel, mégis mindenáron végigcsinálja saját önmegsemmisítő programját.

 

Ha a Sátán nem emlékszik, az emberi, hiszen mi, emberek sem emlékszünk. Miközben Ádám és Éva ott a Paradicsomkertben isteniek, mert emlékeznek.

Vajon mit tud a saját születéséről Isten? Erről nem beszél sem a Biblia, sem az Elveszett Paradicsom – maguk ezek a művek Isten születése.

 

A versfordítás egyelőre munkaverzió.

 

Négyzetes kép a cikk elejénés a Facebookon: A görög istenek leszármazási fája Hésziodosz után – forrás itt.

A blog koncepciója itt olvasható.

 

                                            Horváth Viktor


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés