2022. 05. 29.
Hogyan születtünk? (1.)
Éva születése – a férfiasság dicsérete
Tartalom értékelése (6 vélemény alapján):
Hogyan születtünk? (1.)

Hogyan születtünk? Ki emlékszik a születése percére, és arra, ami rögtön azután történt?

A következő három cikk az Elveszett Paradicsom három hősének születését mondja el – úgy, ahogy ők maguk emlékeznek erre. Nézzük meg, mit mond Éva (4. ének), aztán Ádám (8. ének), végül pedig Lucifer (5. ének).

Beszédesek lesznek az eltérések. A születés utáni pillanatokban az emberpár tudati működése nagyon hasonló, ám komoly eltéréseket találunk a beszámolóikban, amint a másik ember megjelenik az életükben. Lucifer pedig egyszerűen nem emlékszik semmire, viszont megvan a saját elmélete.

Nézzük először Évát. Így mesél a férjének:

 

                                                      (…) repos'd              4, 450
Under a shade of flours, much wondring where                451
And what I was, whence thither brought, and how.          452

 

                          (…) Virágsátor alatt      4, 450

feküdtem, és csodálkoztam, hogyan          451

kerültem oda, honnan; és mi voltam.          452

 

Ez egy teljes intellektusa birtokában lévő, felnőtt ember nyilatkozata.

 

Not distant far from thence a murmuring sound          453
Of waters issu'd from a Cave and spread                    454
Into a liquid Plain, then stood unmov'd                       455
Pure as th' expanse of Heav’n; I thither went             456
With unexperienc't thought, and laid me downe         457
On the green bank, to look into the cleer                    458
Smooth Lake, that to me seemd another Skie.           459

 

Nem messze egy barlangban víz morajlott,                  453

feltört, folyékony síksággá terült szét,                           454

azután megállt mozdulatlanul,                                       455

tisztán, mint a tágas ég. Odamentem,                           456

mit sem sejtve a zöld partra hasaltam,                          457

belenéztem a tükörsima  tóba,                                       458

amely egy másik égnek tűnt, (…)

 

Agyi kapacitása egy felnőtté, és újszülöttként indul el felfedezni a környezetét – mintegy alkalmazásokat tölt le a még üres hardverre. És jön a meglepetés.

 

Martin

Éva a tónál; John Martin rézmetszete hidegtű technikával (részlet) 1825-ből, forrás itt.

 

As I bent down to look, just opposite,                     460
A shape within the watry gleam appeard               461
Bending to look on me, I started back,                    462
It started back, but pleas'd I soon returnd,              463
Pleas'd it returnd as soon with answering looks       464
Of sympathie and love;

 

                                        (…) és akkor             459

éppen szemben, ahogy föléhajoltam,               460

a vízből egy alak csillant elő,                            461

felémhajolt, nézett, visszariadtam,                    462

és visszariadt, de örültem is:                             463

visszahajoltam, és visszahajolt                         463

épp akkor ő is, mert ő is örült:                           464

a szimpátia és a szeretet                                  465

tekintete válaszolt az enyémre.                        464

 

Rózsa

Narcisszoszt ábrázoló miniatúra a Rózsa regényből (1380), forrás itt.

 

A világ felfedezése során eljut saját maga felfedezéséhez, de nem jön rá a saját és a „másik” mozgásának az összefüggésére. Hm. Látni fogjuk, hogy Ádámnak nem volt ilyen problémája. Éva nem képes azonosítani magát – kívülről kapja meg az identitását.

 

                                              there I had fixt                    465
Mine eyes till now, and pin'd with vain desire,           466
Had not a voice thus warnd me, What thou seest,     467
What there thou seest fair creature is thy self,           468
With thee it came and goes:

 

Néztem – és máig ottragadva nézném            466

hiábavaló vággyal –, mígnem egy hang          467

így figyelmeztetett: amit te látsz,                     467

szép teremtmény, amit látsz, az te vagy,        468

veled jött és megy el; (…)

 

2014

Claude Martin Narcisszosz c. festménye (2014), forrás itt.

 

Isten mondja meg neki, hogy kicsoda – egyúttal felvilágosítja őt az optika alapjairól.

 

                                                         but follow me,
And I will bring thee where no shadow staies           470
Thy coming, and thy soft imbraces, hee
Whose image thou art, him thou shalt enjoy 
Inseparablie thine, to him shalt beare
Multitudes like thy self, and thence be call'd
Mother of human Race (…)

 

                             (…) de csak kövess,               469

odaviszlek, ahol nem csak egy árnykép               470

vár téged s finom ölelésedet,                                471

hanem ő, kinek te képmása vagy,                        472

akiben az örömödet leled majd,                            472

és aki elválaszthatatlanul                                      473

lesz a tied, s kinek majd megszülöd                     473

a magadhoz hasonlók sokaságát,                        474

s ezért az emberiség anyja lesz                           475

a neved. (…)

 

Ádámhoz hasonlóan Éva is önállóan kezdi felfedezni a világot, de már az első lépése után gondnokság alá helyezik – aztán megkapja tárgyiasításának programját: azért létezik, mert szülni fog, de nem magának, és nem is a gyermeknek szüli a gyermeket, hanem valaki másnak.

És most Isten elvezeti őt a férfihoz.

 

                    (…) what could I doe,                   475
But follow strait, invisibly thus led?
Till I espid thee, fair indeed and tall,         
Under a Platan, yet methought less faire,  
Less winning soft, less amiablie milde,     
Then that smooth watry image; (…)

 

         (…) Mi mást tehettem, követtem               475

hamar a láthatatlan vezetőt,                               476

míg megláttalak egy platán alatt.                       478

Valóban délceg voltál és magas,                       477

de mégsem látszottál annyira szépnek,             478

vonzóan selymesnek, szerethetően                   479

szelídnek, mint a finom vízi képmás.                  480

 

Éva itt még autonóm. Elképesztő módon saját nőiségét többre tartja a férfiasságnál. Ha a Teremtés az evolúció jelképe, a bűnbeesés pedig a civilizációé, akkor a fenti mondat a történelem előtti idők időtlenül hosszú matriarchátusáé – amely nem sokáig tartott, mert nem volt még idő. Éva most meglátta a férfit, az idő és a történelem feltalálóját, és azonnal menekülni próbál; mondjuk, ez a női autonómia megmentésére tett kísérlet jelképe:

 

                                            (…) back I turnd,                480
Thou following cryd'st aloud, Return faire Eve,   
Whom fli'st thou? whom thou fli'st, of him thou art,
His flesh, his bone; to give thee being I lent
Out of my side to thee, neerest my heart
Substantial Life, to have thee by my side                 485
Henceforth an individual solace dear;       
Part of my Soul I seek thee, and thee claim
My other half:

 

Megfordultam, de hangosan utánam           481

kiáltottál: szép Éva, gyere vissza!                481

Ki elől futsz? Aki elől szaladsz,                    482

abból vagy: a csontjából és húsából.           482

Hogy létezhess, az oldalamból adtam,        483

a szívem közeléből lényegi                          484

életet, hogy az oldalamon állj                       485

ezentúl drága, elválaszthatatlan                   486

vigasztalásul; lelkem részeként                     487

jogot tartok rád mint másik felemre.              487

 

Blake

William Blake illusztrációja az Elveszett Paradicsomhoz, 1808. (részlet), forrás itt.

 

A nő értékes birtoktárgy. Most Éva visszaidézi, ahogy Ádám elmondja Éva születésének mítoszát, ő ezzel semmit nem tudott szembehelyezni, erre Ádám mintegy megerőszakolja. Éva ezt így idézi vissza az aktus utáni behódolás állapotában – tehát immár az alávetettség megváltozott tudatállapotában:

 

                               with that thy gentle hand
Seisd mine, I yielded and from that time see
How beauty is excelld by manly grace                    490
And wisdom, which alone is truly fair.

 

És gyöngéd kezed elkapta kezem,               488

én meghajoltam, és azóta látom,                   489

a szépségnek messze fölötte áll                     490

a férfiasság, bölcsesség, amely                      491

csakis és egyedül valódi szépség.                  491

 

A legázolás még így is látszik valamelyest, de az értékstruktúra az ellentétébe fordult: a nő maximum szép lehet – de még ha így is van, az ő szépsége nem sokat ér a férfierények mellett.

A férfiuralomból szemlélve a férfiuralom a legtökéletesebb – a nők számára is.

 


Négyzetes kép a cikk elején és a Facebookon: William Blake illusztrációja az Elveszett Paradicsomhoz, 1808. (részlet), forrás itt.

A blog koncepciója itt olvasható.

 

                            Horváth Viktor


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés