2023. 03. 13.
Mammon és a konvergencia-elmélet
Az ördögök parlamentjének harmadik felszólalója
Tartalom értékelése (6 vélemény alapján):
Mammon és a konvergencia-elmélet

Moloch eszetlen öngyilkos terve után Beliál azt javasolja, hogy semmit ne csináljanak, csak várjanak, és így idővel a szervezetük majd hozzászokik a Pokol extrém klímájához. A harmadikként felszólaló Mammon érdekes, ambivalens programmal áll elő. Még a szimpátia is megkísért bennünket – legvégül mintha az élhető társadalom vízióját rajzolná meg. Persze először is elveti azt a lehetőséget, hogy behódoljanak az Istennek, ezáltal kapjanak kegyelmet, megbocsássanak nekik, és így jussanak vissza a Mennybe. Mert:

 

                           (…)  how wearisom      2, 247
Eternity so spent in worship paid             248
To whom we hate. 

 

Milyen fárasztó, hogy úgy töltsük el               2, 247

az öröklétet, hogy azt kell imádnunk,                 248

akit utálunk.

 

Tehát ő sem tagadja meg ördög voltát. Ez után még nála is feltűnik némi önpusztítás, ha nem is olyan könyörtelen erővel, mint Molochnál.

 

                                         (…) but rather seek                       252
Our own good from our selves, and from our own              253
Live to our selves, though in this vast recess,                   254
Free, and to none accountable, preferring                       255
Hard liberty before the easie yoke                                     256
Of servile Pomp.

 

                            (…) Inkább keressük   252

a saját javunkat saját magunktól;            253

a magunkéból élni önmagunknak,          254

még ebben a nagy hanyatlásban is;       254

felelősségre vonhatatlanul,                 255

függetlenül; jobban szeretve ezt             255

a szabadságot, még ha nehéz is,           256

mint a szervilis pompa könnyű jármát.    257

 

Itt felébred a gyanúnk, hogy a szöveget egy olyan szabadságharcos diktálta, aki éppen ráveszi a népét, hogy a jólétet cserélje el a felelősség nem vállalásával: szabadság = nem a miénk a felelősség, tehát mindenért más a hibás.

 

A harc

Szabadságharcos, forrás itt.

 

Most jön a konvergencia-elmélet. A 70-es években, a létező szocializmus fénykorában, amikor a nyugati értelmiségben még itt-ott megvolt kommunista utópia pozitivista illúziója (ők könnyen ábrándoztak ilyesmiről onnan a vasfüggönyön túlról), tehát a 70-es években megjelent nyugaton a konvergencia-elmélet. Ennek lényege, hogy a szocialista országok és a kapitalista országok fejlődése összetart; a szocialisták átveszik a piacgazdaság egyes elemeit (tényleg volt ilyen), a kapitalisták pedig átveszik a szociális érzékenységet és a gazdasági tervezést (ilyen is volt), végül pedig az általános jólétben eltűnik a két világrend közti különbség.

 

To found this nether Empire, which might rise        296
By pollicy, and long process of time,                         297
In emulation opposite to Heav'n.                             298

 

 (…) megalapítani a birodalmat                            296

idelent; mely okos politikával                               297

felemelkedhet, és majd hosszútávon                  297

a Menny méltó ellenpólusa lesz.                         298

 

Brezsnyev, Kádár és a többiek persze ezt elutasították, holott rájuk nézve volt hízelgő a kiegyenlítődés lehetősége. A fenti részletben viszont nem a defektes verzió utasítja el a nála boldogabbak javaslatát, hanem éppen fordítva: a Pokol akar a Menny olyan alternatívája lenni, ahova esetleg majd disszidálnak az angyalok.

 

És most következik az a rész, ahol meginog a gonoszság, bennünket pedig megkísért a szimpátia.

 

                      (…) when great things of small,         258
Useful of hurtful, prosperous of adverse                259
We can create, and in what place so e're                260
Thrive under evil, and work ease out of pain          261
Through labour and indurance. (…)

                                                 (…) This Desart soile     270
Wants not her hidden lustre, Gemms and Gold;    271
Nor want we skill or Art, from whence to raise     272
Magnificence;

 

                                  (…) kicsiből         258

nagyot, az ártalmasból hasznosat,       259

a károsból gyümölcsözőt teremtünk      260

magunknak rossz feltételek között is     261

akárhol: a romlás virágaként.                 261

Kényelmet hozunk létre fájdalomból      261

kitartással, munkával. (…)

                                  (…) Ez a sivár föld       270

nincs híján a lappangó csillogásnak;           271

aranynak, drágakőnek, és mi sem                271

látunk szükséget a szakértelemben,               272

tudományban, hogy nagyszerűt teremtsünk.    272

 

Ez a bukott angyal nem akarja visszahódítani a Mennyet, hiszen azt úgysem lehet, de ha lehetne, akkor sem lenne benne köszönet. Itt már nem hárítja át a bukásuk felelősségét másokra, sem a győztes birodalomra, sem a maga birodalmának vezéreire – egyáltalán nem érdeklik őt valódi vagy elképzelt sérelmek, nem rágódik a múlton, hanem előre néz. Ezt mondja: az adott lehetőségekből hozzuk ki a lehető legjobbat. Ne kívülre nézegessünk, ne másokat okoljunk, ne a múlton merengjünk, ne készüljünk háborúra. Neki nincs szüksége olyan vezérre, akinek minden mondatában ott van a harc, a csata, a háború, a küzdelem, a sértettség, ellenben igénye van az önmagával való szembesülésre, a reflektivitásra.

 

                                           (…) All things invite      278
To peaceful Counsels, and the settl'd State        279
Of order, how in safety best we may                    280
Compose our present evils, with regard               281
Of what we are and were, dismissing quite         282
All thoughts of warr: ye have what I advise.        283

 

Minden békés tervekre hív, s a rend       278

megállapodott helyzetére, melyben         279

a legjobban és biztonságosan                  280

simítjuk el a mostani bajunkat                   281

tekintetbe véve, hogy mik vagyunk,           282

mik voltunk, hol vagyunk; s leszámolunk    282

a háború minden gondolatával.                  283

Hallottátok; én ezt tanácsolom.                  283

 

Országos szinten megfogadásra ajánlott javaslat. A szabadságharcos Lucifernek nem tetszett.

 

Mammon

Mammon Louis Le Breton metszetén Jacques Collin de Plancy Dictionnaire infernal (A Pokol lexikona) című könyvének 1863-as kiadásában, forrás itt.

 

A blog koncepciója itt olvasható.

 

                             Horváth Viktor

 

Felhívás

Vegyen részt tréfás nyereményjátékunkban. Keressen a mai közéletben a túlvilági országgyűlés karaktereinek megfeleltethető magyar vagy külföldi politikust, médiaszemélyiséget stb. – tehát egy-egy közismert embert, akiknek jellemére ráillenek az egyes felszólalók programjai. A kommentmezőbe írt tippeket a Paradise Lost Nyereményjáték Elbíráló Ispáni Hivatal (PLNyEIH) által kijelölt különleges zsűri bírálja el. A játék nyertesei sorsoláson vesznek részt. Első díj: az Elveszett Paradicsom új kiadásának egy dedikált példánya. Második díj: 1 db Zeppelin léghajó.

A sorozat következő része: Belzebub.


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés