2023. 02. 15.
A Sátán utóvédei
Szexuális terror az Elveszett Paradicsomban
Tartalom értékelése (3 vélemény alapján):
A Sátán utóvédei

A Paradise Lost hősei időről időre normális vagy abnormális szexuális eseményeknek teszik ki magukat. Ez néha nyíltan kifejtett, mint például a Sátán igazán förtelmes családi élete a megszemélyesített Bűnnel (aki a lánya és egyben szeretője), vagy a Bűné a megszemélyesített Halállal, aki folyamatosan megerőszakolja saját anyját, a Bűnt. Rafael arkangyal is nyíltan mesél az angyalok szerelmi életéről, és ilyen a Paradicsomkert lugasában az emberpár esti együttléte, amelyet a narrátor véd meg a testiséget bűnnek beállító képmutatóktól. Az igazán érdekesek viszont nem ezek az explicit helyek, hanem a kétértelmű utalások, amelyek próbára teszik a fordító arányérzékét. Most egy ilyet veszünk észre.

Az ördögök és más pokoli lények az eposz kitüntetetten perverz karakterei; így természetes, hogy ők maguk is áldozatául esnek a hozzájuk méltó terrornak. Az alábbi részletben egy főördög, Moloch beszél a fejvesztett menekülésről, és az őket üldöző angyali seregek, vagy talán csak az elemek, neadjisten az Isten rettenetes működéséről – vagy csak arról, ahogy ő azt megélte.

                                    …) Who but felt of late            1, 77
When the fierce Foe hung on our brok'n Rear           78
Insulting, and pursu'd us through the Deep,               79
With what compulsion and laborious flight                  80
We sunk thus low?

A rear szó sok mindent jelenthet. Főnévként lehet ülep, valaminek a hátsó része, árnyékszék (nyilván, mert ez az építmény a hátsó udvarokban van), illetve a hadászatban hátvéd, a hadsereg utóvédje. A fenti részletben az utóbbi jelentés kézenfekvő, hiszen a vesztes csata után a Pokol felé zuhanó exangyalok hadseregként működtek a Menny csataterein, és a továbbiakban is hadseregként akarnak működni, tehát a menekülést utóvéd próbálná fedezni. Persze a kozmikus erejű lehajítást nem írhatja le a menekülés szó. Ez a tűzvihar nemhogy a hadsereg, de az azt alkotó lények integritását is szétdúlja, legyen ez akár lelki, akár testi integritás – mindkettőről szó van. Tehát a hadászati jelentés jogos, egyrészt, viszont a rear szó előtti broken (törött, megtört, szakadt); a szó utáni insult (sért, támad, bántalmaz); és főleg a hang (múltidőben hung), kb. akaszt, omlik, dől – nos, ezek együtt olyan helyzetet teremtenek, hogy bármilyen kínos is, pirulva bár, de úgy kell intéznünk, hogy Moloch szónoklata a csatatéren elszenvedett vereségnél súlyosabb megaláztatásra is utaljon:

 

Ki nem érezte, mikor legutóbb                  1, 77

a féktelen Ellenségünk a szétvert                78

hátsónkba rontva végigkergetett                79

a mélységeken? Micsoda erőszak               79

és küszködés volt, amikor lenyomtak?         80

 

Ágoston

Szent Ágoston és az Ördög Michael Pacher festményén, 1483., forrás itt.

 

A trágárságot a monoteista vallások a Gonosszal társították, ám az ókori sokistenhitek számára az obszcenitás értékmentes volt – nem kötődött jó vagy rossz karakterekhez, hiszen az istenek sem jók vagy rosszak, hanem emberiek; így amit ma disznóságnak érzünk, az akkor az élet része volt.

 

Priaposz

Priaposz termékenységisten egy római freskón (Pompeii, i.e. 89. és i.sz. 79. között), forrás itt.

 

Ilyen sérelmek után nem csoda, hogy a nekivadult Moloch nem a finom megoldásokban, cselekben vagy a ravaszkodásban látja a bosszú útját, hanem:

Arm'd with Hell flames and fury all at once           1, 61
O're Heav'ns high Towrs to force resistless way,      62
Turning our Tortures into horrid arms                        63
Against the Torturer; when to meet the noise          64
Of his Almighty Engin he shall hear                             65
Infernal Thunder, and for Lightning see                      66
Black fire and horror shot with equal rage                  67
Among his Angels; and his Throne it self                      68
Mixt with Tartarean Sulphur, and strange fire,            69
His own invented Torments (…)

 

(…) felfegyverezve a Pokol dühével          1, 61

és lángjával, hirtelen megrohanjuk                61

a Mennyek magas tornyait, s erővel             62

törünk szabad utat; a szenvedést                62

változtatjuk borzalmas fegyverekké            63

Kínzónk ellen; halljon pokoli dörgést,         66

mely mindenható hadigépei                      65

zajára felel, villámnak pedig                     64

lássa a fekete tüzet s a horrort,               67

amint éppolyan haraggal lecsap             67

az angyalai közé; és magába                68

a Trónjába is, alvilági kénnel,                69

a mi idegen tüzünkkel, az összes         69

kínzással, amit Ő maga talált fel.         70

 

Kép a cikk elején és a Facebookon: Priaposz termékenységisten egy római freskón (Pompeii, i.e. 89. és i.sz. 79. között), forrás itt.

A blog koncepciója itt olvasható.

 

                         Horváth Viktor


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés