2024. 01. 16.
Javítás
Tartalom értékelése (4 vélemény alapján):
Javítás

 

Az előző cikkben közölt eposzrészlet fordítási pontatlanságáról lesz szó. A hibát én csináltam, és Nádasdy Ádám vette észre – köszönet érte.

 

 

                                   (…) unless for him                       3, 210

Som other able, and as willing, pay                                  211
The rigid satisfaction, death for death.                              212

Say Heav'nly Powers, where shall we find such love,        213
Which of ye will be mortal to redeem                               214
Mans mortal crime, and just th' unjust to save,                  215

 

Hacsak más, olyan, aki képes erre,                     3, 211

s hajlandó, meg nem adja a rideg                            211

elégtételt: a halálért halált.                                       212

Hol találunk ilyen szeretetet,                                    213

mondjátok meg, ti mennyei hatalmak!                     213

Melyiktek lesz halandó, hogy kiváltsa                     214

az ember halálos bűnét, s igazzá                            215

tegye a hamist, hogy megmentse őt?                     215

 

Itt a versfordító (én) nem figyelt fel a narrátor lírai takarékosságára. Az eredetiben a 215. sor közepén a vessző olyan erős szintaktikai határ, hogy maga elé rendeli, maga elé érti a 214. sor főmondatát, ismét, hogy ezzel a vessző utáni rész az előző sor mellékmondatával egy szinten működő mellékmondat legyen; illetve a két alárendelt mondat mellérendelő viszonyba kerüljön egymással.

Zárójellel jelzem a ki nem mondott, de odaértett főmondatot.

 

Which of ye will be…

1. …mortal to redeem mans mortal crime, and…

(Which of you will be…)

2. …just to save the unjust?

 

melyiktek lesz…

1. …halandó, hogy megváltsa az ember bűnét, és…

(melyiktek lesz…)

2. …(annyira) igaz, hogy megmentse az igaztalant?

 

Cima

Isten, Giovanni Battista Cima festménye a 16. század elejéről, forrás itt.

 

Ezek után a lehetséges javítások immár blank verse sorokban:

 

Say Heav'nly Powers, where shall we find such love,      3, 213
Which of ye will be mortal to redeem                                  214
Mans mortal crime, and just th' unjust to save,                     215

 

Hol találunk ilyen szeretetet,                                   3, 213

mondjátok meg, ti mennyei hatalmak!                        213

Melyiktek lesz halandó, hogy kiváltsa                         214

az ember halálos bűnét? S olyan                                215

igaz, hogy mentse az igaztalant?                                215

 

Vagy:

 

Hol találunk ilyen szeretetet,                                     3, 213

mondjátok, Menny hatalmai? Melyiktek                        213

lesz halandó, hogy az ember halálos                            215

bűnét kiváltsa? S ki lesz oly igaz,                                  214

hogy így megmentse az igaztalant?                              215

 

 

 

Négyzetes kép a cikk elején és a Facebookon: Isten, Giovanni Battista Cima festménye a 16. század elejéről, forrás itt.

 

A versfordítások egyelőre munkaverziók.

A blog koncepciója itt olvasható.

 

                                 Horváth Viktor


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés