2022. 12. 31.
Mert minden elveszett
Tartalom értékelése (7 vélemény alapján):
Mert minden elveszett

Az eposz tizenkét énekből áll, most a kilencedikben araszolgatok, és persze korábban olvastam, tudtam, mi fog történni, és hogy a kilencedik énekben fog megtörténni, tehát most – na de amikor végül megtörtént, akkor mi van.

Már négy éve cikázom a barokk angollal és mai magyarral a Pokol kapujától a Menny kapujáig az Őskáoszon át az ördögökkel, a Tűzégből a Nap érintésével a földi Paradicsomkertbe az arkangyalokkal, van intrika, megtévesztés, csaták tömegjelenetei, grandiózus szónoklatok és intim szerelmi énekek, eszmék harca és érzelmek viharai, a Mennyek hivatali és katonai hierarchiája és a Pokol államszervezete, az antik görög-római és bibliai mitológia, a nagy földrajzi felfedezések korának kinyíló hajózási útvonalai, a 17. század hajóépítési, kertészeti és tüzérségi technológiája méhészettel, kohászattal, művészettörténettel, közgazdaságtudománnyal és a 20. század kozmológusainak elméleteit idéző fizikával, jogtudománnyal, Ptolemaiosz és Kopernikusz világmodelljeivel és paleo-gasztronómiával.

 

Ádám & Éva

 

Amikor ennyi minden van éveken át, és azok az évek az emberi élet (az enyém) évei, és amikor az a rengeteg minden azért van, hogy megtörténjen az a dolog – meg kell állni egy pillanatra, amikor végül megtörténik.

 

So saying, her rash hand in evil hour                                   9, 780
Forth reaching to the Fruit, she pluck'd, she eat:                     781
Earth felt the wound, and Nature from her seat                       782
Sighing through all her Works gave signs of woe                    783
That all was lost. 

 

Így szólt, s hirtelen kézzel odanyúlt            9, 780

ezen a gonosz órán a gyümölcsért,                781

leszakította, és evett belőle.                            781

Érzékelte a sérülést a Föld,                             782

s a Természet mélységes bensejéből             782

sóhajtotta összes művein át                            783

a fájdalmát. Mert minden elveszett.                783

 

Kígyó

 

Képek: Albrecht Dürer rézmetszete, 1504, részletek; forrás itt.

 

A versfordítás munkaverzió.

 

A blog koncepciója itt olvasható.

 

                                        Horváth Viktor


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés