2022. 12. 07.
Egy antik hely
Homérosz megidézése az Elveszett Paradicsomban
Tartalom értékelése (5 vélemény alapján):
Egy antik hely

Követjük az eposz verselését – bocsánat, azt nem lehet, hiszen a barokk angol másra alkalmas, mint a magyar –, tehát követjük azt, amit a magyar hagyomány alakított ki az angol blank verse fordításához: 10-11 es sorokat írunk a megfelelő zárlatokkal – kivétel most. Mert most ezt sem követjük, hanem játék következik.

Az első énekben Luciferék lezuhannak az égből; új lakóhelyükön azonnal tanácskozni akarnak, de ehhez méltó épületre van szükségük, tehát feltalálják a bányászatot és a kohászatot; a Pokol hegyeiből kiásott ércek feldolgozása után hatalmas parlamentet építenek maguknak. A tervező-dizájner egy olyan démon, akit már mennybéli angyal korában is nagyszerű épületeiről ismertek angyal társai: Mulciber.

 

Templom

Héphaisztosz temploma Athénban – épült i.e. 480. körül, forrás itt:

 

Mulciber nem más, mint a római Vulcanus isten, aki a görög Héphaisztosz, a kovácsok és fémművesek istene – ezek inkább megfeleltetések, mint megfelelések, hiszen az ókori kultúrák eszméi és istenei éppúgy módosulásokkal keveredtek, árnyalódtak egymásra és változtak az időben, ahogy a mai eszméink és isteneink is. A lényeg: Milton számára ez a Mulciber a görög Héphaisztosz, akit a főisten kidobott az Olümposzról.

 

Dionüszosz

Héphaisztosz Dionüszosz istennel és táncoló menádokkal szamárháton tér vissza az Olümposzra (a bukás után sérült lábán kötéssel) – feketealakos váza i.e. 525-ből; forrás itt.

 

Az Iliász első énekének egy jelenetében Héphaisztosz–Mulciber maga meséli el a kínos epizódot, a lesántulása történetét. Így beszél anyjához, Hérához, amikor Zeusz és Héra a szokásos veszekedéssel rongálja a lakoma hangulatát (Devecseri Gábor fordításában):

 

Tűrj, fékezd magad, édesanyám, noha kínoz a bánat,      1, 586
hogy sose lássam, amint téged, kit kedvel a szívem,           567
vernek: mert megvédeni én, bármint busulok majd,           588
nem tudlak: harcolni nehéz az Olümposzi* ellen.             589    *Zeusz
Egyszer már, amikor meg akartalak ellene óvni,          590
elhajitott, lábamnál fogva, az égi küszöbről:                 591
és az egész napon át hullottam napnyugovásig,           592
Lémnoszban lent értem a földet, s már alig éltem:         593

 

Milton ezekre a sorokra utal, sőt ezeket a sorokat másolja, amikor az Elveszett Paradicsom első énekében a narrátora így beszél Mulciberről (az utalásra Péti Miklós hívta fel a figyelmet):

 

Nor was his name unheard or unador'd                 1, 738
In ancient Greece; and in Ausonian land                    739
Men call'd him Mulciber; and how he fell                    740
From Heav'n, they fabl'd, thrown by angry Jove         741
Sheer o're the Chrystal Battlements: from Morn        742
To Noon he fell, from Noon to dewy Eve,                   743
A Summers day;

 

Itt a fordító (én) enged a kísértésnek; felrúgja az eddigi verselést, és a magyar változat megszövegezésekor tesz egy tiszteletkört Homérosz előtt: a miltoni 10-11-es jambikus sorok helyett úgy fordítja le ezt az ókori betétet, ahogy Homérosz is írt: hexameterekben.

 

Ismerték a nevét mindenfele, s persze, imádták       1, 738

régen, az ősi görög földön meg Itália táján;                  739

Mulciber istennek hívták, és szerte mesélték:               741

hogy hullott le az égből a földre, amint a haragvó          740

nagy Jupiter kivetette az ég kristály peremén át:           742

reggeltől délig hullott, s déltől, le a párás,                      743

alkonyat esti homályán át – egy nyári napon.               744

 

Ezt a kalandorságot meg fogják nekem bocsátani a tudós filológusok és a művelt közönség – hiszen John Milton sem idegenkedett a kockázatos manőverektől.

Aztán ahogy az antik mitológiából visszatérünk Milton saját tervezésű univerzumába, úgy térünk vissza az antik időmértéktől a szokásos blank verse sorokhoz, és befejezzük a Mulciber affér elmesélését – itt ő már nem antik isten, hanem keresztény ördög.

 

                     (…) and with the setting Sun              744
Dropt from the Zenith like a falling Star,                  745
On Lemnos th' Ægean Ile: thus they relate,                 746
Erring; for he with this rebellious rout                            747
Fell long before; nor aught avail'd him now                      748
To have built in Heav'n high Towrs; nor did he scape       749
By all his Engins, but was headlong sent                           750
With his industrious crew to build in hell.                    751

 

és a lenyugvó Nappal a zenitről,                  1, 744

mint egy hulló csillag, Lémnoszra hullott,        745

az Égei szigetre. Így mesélik,                          746

de tévesen, mert már sokkal előbb                 747

lebukott a rebellis csőcselékkel;                     747

az se segített rajta, hogy magas                   748

tornyokat épített a Mennyben, és                 749

nem mentették meg a gépei sem;               750

fejjel előre küldték lefelé                             750

a műszaki személyzetével együtt,             751

hogy építkezzenek majd a Pokolban.        751

 

Martin

 

John Martin festménye: Pandemonium (Minden démonok palotája), 1841, forrás itt.

 

Négyzetes kép a cikk elején: Thétisz istennő átveszi a fia számára rendelt pajzsot Héphaisztosztól – vörösalakos amfora kb. i.e. 480-ból; forrás itt.

Kép a Facebookon: Héphaisztosz szamárháton, Szilénosz kíséretében visszatér az Olümposzra – feketealakos váza i.e. 560-570-ből; forrás itt.

A versfordítások egyelőre munkaverziók.

A blog koncepciója itt olvasható.

                                                                    Horváth Viktor


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés