2021. 11. 02.
Talán nem biztos
Kontraszthatás az Ördög programbeszédében
Tartalom értékelése (3 vélemény alapján):
Talán nem biztos

Az Idiocracy című filmben (magyar címe: A hülyék paradicsoma) a főhős a jövőbe jut, és ott az elbutult emberiség intézményei azonosító tetoválással látják el. Egy gépbe kell dugnia a karját, a gép megkérdezi a keresztnevét, ő tiltakozik az erőszak ellen: neeeem, erre a gép ezt rögzíti mint nevet, aztán kéri a megerősítést: biztos-e ez, hősünk erre azt feleli, hogy persze, hogy nem biztos, mire a gép mikrocsipeken és tetováláson rögzíti az állampolgár keresztnevét és családnevét: Not Sure = Nem Biztos.

 

Idiocracy

Hűsünk személyi igazolványa az Idiocracy című filmből

 

Az Elveszett Paradicsom első énekében a Sátán látszólag nem bizonytalankodik; ezt mondja alvezérének, Belzebubnak:

 

Fall'n Cherube, to be weak is miserable     1,157
Doing or Suffering: but of this be sure,        158
To do ought good never will be our task,      159
But ever to do ill our sole delight,                 160
As being the contrary to his high will           161
Whom we resist.

 

Bukott kerub, a gyengeség nyomor,            1,157

akár tűrsz, akár teszel is. De abban               158

biztos lehetsz, hogy bármi jót tegyünk,        158

soha nem lesz feladatunk a jó.                     159

De az lesz az egyetlen gyönyörünk, ha        160

mindig rosszat teszünk, mivelhogy ez         160                    

ellenkezik az Ő legmagasabb                      161

akaratával, melynek ellenállunk.                 162

 

Nagy beszédet mond híveinek a Pokolban: felvázolja a cselekvési programját, amellyel romlást akar hozni a világra, és dugába akarja dönteni Isten minden tervét. Elszántság, kétségbeeséstől fűtött düh, pusztítás- és önpusztításvágy, rettenthetetlenség és eltántoríthatatlanság, minden képzeletet felülmúló, földöntúli elvetemültség árad a szavaiból és a viselkedéséből. Azt képzeljük, hogy itt nincs helye tétovaságnak – erre jön a hidegzuhany:

 

Which oft times may succeed, so as perhaps    1,166
Shall grieve him, if I fail not, and disturb               167
His inmost counsels from thir destind aim.           168

 

Ez gyakran sikerülhet, így esetleg             1,166

megszomorítjuk, ha nem tévedek,                167

s a legbensőbb terveit félrecsavarjuk           168

az előre elrendelt céljaiktól.                         168

 

Ez igazán meglepő. A Sátán működési szabályzatot ír az ördögei számára, protokollt készít, amely meghatározza a jövőjüket, erre az ünnepi szónoklat kellős közepén úgy mond el két verssort, hogy abban három helyen van bizonytalanság. Ennél azért többet vártunk a főgonosztól.

 

Doré

A Sátán szónoklatot intéz a bukott angyalok seregéhez – Gustave Doré illusztrációja a Paradise Lost 1866-os kiadásához

 

Csakhogy ez már nem a középkori Ördög, és nem is a népmesék ördöge. A régi ördögök nem lacafacáztak, hanem támadtak, aztán belebuktak, Milton barokk ördöge viszont Homérosz és Vergilius tragikus hőseinek örököse: rétegzett, összetett és bonyolult jellem; benne van kora kultúrájának és minden hagyományának összes problémája, szocializációs gátlása, blokkoltsága. Önsorsrontás, dackultúra, Freud, Max Weber és az egzisztencialisták találmányainak előérzete karneváli forgatagban a középkori skolasztikával és az antik sorsdrámák vívódásával – nem csoda, ha az oly heroikus Sátán is esendően elbizonytalanodik időnként, és saját magát predesztinálja bukásra.

Az Elveszett Paradicsom nem az Idiocracy, viszont amikor a teljes eltökéltséget sugárzó Ördög beszéde átmenet nélkül a teljes bizonytalanság kontrasztjába csap át, irónia vetül a korábbi fennköltségére és heroizmusára. Végül is teljesen jogos a bizonytalanság, hiszen a Mindenhatót akarja legyőzni. Ezek az ördögök maguk ellen dolgoznak, és ez így nekik jó. Állandó bukásban léteznek, és nem akarnak kimászni belőle. Lehet, hogy a Pokol mégiscsak a hülyék Paradicsoma?

 

Kép a cikk elején és a Facebookon: Gustave Doré illusztrációja a Paradise Lost 1866-os kiadásához

A versfordítások egyelőre munkaverziók.

                      Horváth Viktor


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés