2021. 08. 20.
A férfi-női teremtés szavai
és a macsó kárhozat erotikája
Tartalom értékelése (5 vélemény alapján):
A férfi-női teremtés szavai

Milton Sátánja hímnemű. A Bűn allegorikus nőalakja az apjának nevezi őt (1,727), és kiderül, hogy még a Halálnak is ő az apja; sőt, az Ördög nagy léptékű, kozmikus nemi erőszakra is képes. Bosszúhadjárata során folytonos behatolásokkal jut mind közelebb az emberpárhoz – a legkülső szférán át betör a Teremtett Világba, aztán a Föld atmoszférájába, majd a Paradicsomkertbe – majd behatol az alvó Éva álmába, tehát a fejébe, hogy előkészítse a másnapi beszélgetést a Tiltott Fa alatt. Éva ekkor azt álmodja, hogy egy angyal az ő szépségét dicsérve a Fához vezeti őt, leszed egy gyümölcsöt, és Éva ajkai közé rakja (5,83), ő elfogadja, és ettől azonnal a felhők közé repül (5,86) – mármint álmában. Aztán az Ördög belebújik a kígyóba is. Lemondok ezeknek a metaforáknak a magyarázgatásáról – szóval a Sátán fiú.

Jézus viszont A Fiú. A 7. énekben, Atyja képességeivel felruházva férfiként termékenyíti meg az őskáoszt. Ezt a maszkulin behatolást viszont kiegyensúlyozzák a teremtés női mozzanatai.

 

Thus God the Heav'n created, thus the Earth,      7,232
Matter unform’d and void: Darkness profound         233
Cover'd th' Abyss: but on the watrie calme           234
His brooding wings the Spirit of God outspred,   235
And vital vertue infus'd, and vital warmth           236
Throughout the fluid Mass, (…)

 

Így teremtette Isten az Eget                 232

s a Földet. Formátlan, sötét anyag,       233

feneketlen homály terjeszkedett             234

a mélyen, s a vizek csendje fölött         234

Isten lelke kitárt szárnyakkal ült,        235

és életet adó energiával,                    236

éltető meleggel töltötte be              236

a folyós masszát. (…)

 

Itt a műfordítás egyelőre nem volt képes határozottan áthozni az eredeti jelentéseket – a brood ige fészkelést, költést, kotlást, tehát női működést jelent, és ezt valamelyest visszaadja az ül ige, (hiszen tyúkot ültetni = tyúkkal kiköltetni a tojásokat), ám az ül szó kikölt jelentése mára a legtöbb ember számára elveszett – mégis az ül a legjobb megoldás még akkor is, ha át kell fogalmazni a mondatot. Isten lelkével és a Teremtés grandiózusságával kapcsolatban a kotlás több, mint vicces, a költés félreérthető és szintén paródiába hajló. Lehetséges volna még a nemz is, viszont erről hiányzik a nőiség.

A His (hímnemű névmás) által jelölt Teremtő és a tojásain ülő galamb viszonyából adódó feszültség azonban visszaadhatatlan – gender nélküli névmásaink miatt erről sajnos lemaradtunk.

Hasonló a helyzet a vertue szóval is; ennek töve a latin vir = férfi, harcos, férfiasság, az itt használt éltető energia pedig utal ugyan a férfiasságra, de gyengébb vele a kapcsolata, mint az eredetinek.

Nem baj, ha a fordító nem tud minden ponton visszaadni minden árnyalatot – viszont a szövegegész szintjén ez kötelessége (Jézus akciója következik):

 

                 (…) in Paternal Glorie rode                7,219
Farr into Chaos, and the World unborn;                220

 

                    Atyja dicsőségét ragyogva          7,219

mélyen nyomult a káosz belsejébe,                 219

a születetlen Világba. (…)                                220

 

A rode (ride) lovaglást, nyargalást, hajtást, esetleg elnyomást jelent, tehát – bár dinamizmust sejtet – kevésbé maszkulin hatású, mint amit a 219. sor magyar verziója ad, összességében azonban nem tévedünk, magyar nyelven is érezzük mind a feminin hatásokat (kitárt szárnyak, éltető melegség, születés), mind a maszkulin hatásokat (energia, benyomulás), és érezzük a kiegyenlítettséget – ahogy az első ének nagy invokációjában is:

 

                                     (…) Thou from the first    1,19
Wast present, and with mighty wings outspread      20

Dove-like satst brooding on the vast Abyss              21
And mad'st it pregnant: (…)

 

                                     (…) jelen                       1,19

voltál a kezdetektől, és hatalmas,                          20

szétterjesztett szárnnyal – mint egy galamb –       21

ültél a képtelen Mélység fölött,                              21

és megtermékenyítetted. (…)

 

Tehát a hatalmas mélységen költött, mint a galamb, miközben teherbe ejtette a mélységet. A teremtő Istenség egyszerre férfi és nő, míg a romboló erő elvesztette ezt az egyensúlyt. Ezeket kell visszaadnia a fordításnak.

Végül nézzünk rá az androgün mérnök óriási munkájára:

 

Then staid the fervid Wheeles, and in his hand   224
He took the golden Compasses prepar'd          [ 225 ]
In Gods Eternal store, to circumscribe              226
This Universe, and all created things:                227
One foot he center'd, and the other turn'd           228
Round through the vast profunditie obscure,       229
And said, thus farr extend, thus farr thy bounds,  [ 230 ]
This be thy just Circumference, O World.            231

 

                       (…) A tüzes kerekek        7,224

megálltak, és Ő felvette az Isten               225

örökös tárházában készen álló                  226

arany körzőt, hogy kimérje vele                225

az Univerzumot s minden teremtett          227

dolgot. Egyik szárával jelt hagyott            228

a centrumon, a másikkal a roppant,          228

homályos mélységet írta körül,                 229

és így szólt: eddig terjedj, eddig érnek      230

határaid, és ez legyen a pontos                   231

körméreted, ó, Teremtett Világ.                 231

 

Blake, 1794

William Blake illusztrációja, 1794

 

A versfordítások egyelőre munkaverziók.

 

Kép a cikk elején: a Bécsi Biblia miniatúrája 1220 tájáról

Kép a Facebookon: A Szent Lajos Biblia miniatúrája, 1230 körül

 

                     Horváth Viktor


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés