2021. 08. 11.
Ádám kronizmusa és az anakronizmus
A kutatás mint fenyegetés az Elveszett Paradicsomban
Tartalom értékelése (4 vélemény alapján):
Ádám kronizmusa és az anakronizmus

A 7. énekben Ádám köszönetet mond Rafael arkangyalnak, amiért az lejött hozzá és Évához a Földre, hogy figyelmeztesse őket a közelgő veszélyre. Szónoklata során olyan kifejezéseket használ, amelyeket az ártatlanság állapotában nem ismerhetne. Amelyek a jó és rossz tudásának hiányában kívül esnének a gondolkodásának a körén, amelyeket nem lett volna szabad tartalmaznia a szókészletének, a fogalmi repertoárjának.

 

For which to the infinitly Good we owe       76
Immortal thanks, and his admonishment       77
Receave with solemne purpose to observe    78
Immutably his sovran will, the end              79
Of what we are.

 

                           (…) A Végtelen              75

jóságnak halhatatlan köszönettel             77

tartozunk, és a figyelmeztetését               77

átvesszük, és komolyan megfogadjuk,     78

hogy változtathatatlanul kutatjuk            78

az Ő legmagasabb akaratát                    79

mint végső célt, amelyért létezünk.             79

 

A Paradicsomban látszólag lehetséges a változás, hiszen például Isten sokasodást várt az emberektől (1 Móz. 1.28) már a bűnbeesés előtt, de gyaníthatjuk, hogy már ez is összefügghet az ember lázadásának a prognózisával. A kutatás – hogy Ádám egyáltalán ismerheti ezt a szót – már igazán problémás, a végső pedig akkor is az időbeliséget, tehát a történelem elindulását jelenti, ha itt az end jelentése cél. Hiszen a cél is véget jelent – a paradicsomi lét pedig nem számolhat sem céllal, sem véggel.

A következő szakasszal – itt Ádám a Teremtés történetét szeretné megtudni az angyaltól – végképp belecsúszunk az időbe.

 

             (…) and the work begun, how soon           93
Absolv’d, if unforbid thou maist unfould               94
What wee, not to explore the secrets aske            95
Of his Eternal Empire, but the more                    96
To magnifie his works, the more we know.        97

 

S a megkezdett munkát milyen hamar      93

fejezte be? Ha nem tilos nekünk                 94

feltárnod – mert mi nem kutakodásból      95

kérdezünk az Ő Örökkévaló                       95

Birodalmáról, hanem mert minél               96

többet tudunk róla, méltatni is                  97

annál jobban lehetünk képesek.              97

 

Az időre utaló kifejezések mind gyanúsak, majd jön az explore. Ennek a jelentése felfedez, feltár, kutat, ez pedig a bűnbeesés utáni emberi igény, ezért a narrátor úgy intézi, hogy Ádám tagadja, de hát a tagadás csak tag-adás, amely a furcsa kis nem bővítménnyel pusztán a tagadott dologhoz fűződő viszonyunk bonyolultságát jelzi.

A másvilági birodalmak kutatása tilos. Még a Sátán is tanácsosnak érzi, hogy a Káoszt – az őskáosz allegorikus uralkodóját – biztosítsa afelől, hogy esze ágában sincs kutatni az országát, hanem útbaigazításért jött, hogy mielőbb kijusson belőle. 2. ének:

                                        (…) Ye Powers         968
And Spirits of this nethermost Abyss,              969
Chaos and ancient Night, I come no Spy,         970
With purpose to explore or to disturb                971
The secrets of your Realm, but by constraint      972
Wandring this darksome Desart, (…)

 

Legalsó mélységek hatalmai,                     969

szellemei, Káosz, Ős Éjszaka!                  970

Nem kémkedni jövök, nem akarom        971

megzavarni vagy felderíteni                   972

az országotok titkait. A kényszer             972

vetett ebbe a komor pusztaságba;          973

 

Orchard

Milton világmodellje az Elveszett Paradicsomban Thomas N. Orchard értelmezésében, 1913. Alul a Pokol, felül a Menny (Empyreum = Tűzég), alatta a mi Kozmoszunk a csillagok és bolygók szféráinak koncentrikus köreivel, az azt körbevevő Káoszon át út köti össze a Poklot a Teremtett Világgal, melyet a Sátán hozott létre az emberiség megrontásával.

 

Isten Luciferék lázadása miatt kezdett fejlesztésekbe. Ahol a Menny fala megnyílt – hogy az Empyreum kilökhesse magából a lázadókat – majd bezárult, ott, a forradás helyén csatlakoztatta és lógatta le a Mennyről a Teremtett Kozmoszt, mint egy karácsonyfadíszt, az embert pedig az elveszett angyalpopuláció pótlására alkotta. A még ártatlan ember teremtését a Sátán inspirálta.

És ezek után a 7. énekben Ádám ugyanazt ez explore szót használja, mint az Ördög, és ugyanúgy tagadja, ahogy az Ördög.

 

 

 

A versfordítások egyelőre munkaverziók.

Kép a cikk elején és a Facebookon: Milton világmodellje az Elveszett Paradicsomban Homer B. Sprague értelmezése szerint. A fényes sarló alakú ív a kép felső részén a Menny, alatta a Kozmosz az állócsillagok és a bolygók szféráinak koncentrikus köreivel, legalul a Pokol, ezek között pedig mindent kitölt az Őskáosz – az innen kiszakított tér és sötét anyag a Teremtés alapanyagai.

 

                  Horváth Viktor


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés