2021. 04. 23.
Háború és humor
Tartalom értékelése (5 vélemény alapján):
Háború és humor

Na de milyen humor. Gyilkos gúny. Mindkét oldalon. Legtöbbször akkor, amikor a párviadalok előtt nyelvelnek egymással az angyalok és bukott angyalok; ám most két olyan párbeszédet mutatok meg, amelyekben a beszélgetők azonos oldalon állnak, és a távollévő ellenséget alázzák.

Az 5. énekben Isten bejelenti a Mennyei Birodalmi Gyűlésben, hogy Jézus kezébe ad minden hatalmat, erre Lucifer mérges lesz, és azonnali táborbontásra utasítja a vazallusait; a teljes angyalpopuláció egyharmadát. A felkelők még az éjszaka folyamán északra vonulnak, hogy ott, a saját hűbérbirtokukon megszervezzék a fegyveres ellenállást – ezt látva Isten a következőket mondja Jézusnak:

Neerly it now concernes us to be sure        5, 721
Of our Omnipotence, and with what Arms       722
We mean to hold what anciently we claim        723
Of Deitie or Empire,

(…)

Let us advise, and to this hazard draw            5,729
With speed what force is left, and all imploy        730
In our defense, lest unawares we lose                 731
This our high place, our Sanctuarie, our Hill.       732

 

Már szinte aggódhatunk amiatt,               5,721

hogy mindenhatóságunk biztos-e,               722

s hogy milyen fegyverrel tartsuk meg azt,     722

amit az istenségünk és uralmunk                 724

eredendő jogának képzelünk.                      723

(…)

Tanácskozzunk, és a veszélyre gyorsan       5, 729

vonjuk össze a maradék erőket,                        730

és a védelmünkre vessük be mind,                   730

nehogy véletlenségből elveszítsük                     731

magas helyünk, szentélyünket s hegyünket       732

 

Először nem hiszünk a szemünknek: Milton szerint, illetve a Narrátora szerint Isten ilyen kisstílű? Miféle mindenható az, aki félti a trónját, és a teljes erejét készül összeszedni a lázadók ellen, akik csak a teremtményei? Aztán látva Jézus válaszát, beigazolódik a gyanúnk, hogy Isten ezt nem komolyan gondolta:

                          (…) Mightie Father, thou thy foes   5, 735
Justly hast in derision, and secure                                 736
Laugh'st at thir vain designes and tumults vain,           737
 

                      (…) hatalmas Atyám,            5, 735

az ellenséget méltán gúnyolod ki,                  736

és joggal nevetsz hiábavaló                            737

terveiken és csődületükön.                             737

 

A másik oldal se megy a szomszédba a vitriolért. Mikor kitör a háború, Luciferék elvesztik az első napi ütközetet, de menekülés helyett csak visszahúzódnak, majd az éjszaka folyamán tudományos-technológiai innovációba kezdenek. A Menny talajából fémeket, ként és salétromot bányásznak, feltalálják a vegyipart, ezzel a lőport, kifejlesztik a tüzérséget, és másnap reggel szétlövik a meglepett angyali seregeket.

 

Ágyú

Az ágyú részeit bemutató rajz John Roberts The Compleat Cannoniere (A tüzér útmutatója) című könyvéből (1652)

 

Michael arkangyal légióit letarolja a sortűz, az angyalok természetesen nem halnak meg, de egymás hegyénhátán fetrengenek, és zavarodottan hátrálnak. Ekkor – azt képzelve, hogy végleg győzött – így beszél Lucifer a tábornokaihoz:

O Friends, why come not on these Victors proud?        6,609
Ere while they fierce were coming, and when wee,          610
To entertain them fair with open Front                              611
And Brest, (what could we more?) propounded terms      612
Of composition, strait they chang'd thir minds,               613
Flew off, and into strange vagaries fell,                      614
As they would dance, yet for a dance they seemd  615
Somwhat extravagant and wilde, perhaps            616
For joy of offerd peace: but I suppose               617
If our proposals once again were heard             618
We should compel them to a quick result.        619

 

Barátaim, mért nem jönnek ezek          6,609

a büszke győztesek, mikor korábban       609

olyan szenvedélyesen közeledtek,           610

és amikor mi tisztességesen,                   611

nyílt szívvel, kitárt kebellel fogadtuk           611

őket (ennél többet mit is tehetnénk?)?       612

Megkomponáltuk a javaslatunk               613

előterjesztését, erre azonnal               612

meggondolták magukat, elrohantak,      613

és elképesztő hóbortokba kezdtek,        614

mintha táncolnának, de táncnak ez        615

túl vadnak tűnik és extravagánsnak;     616

talán a felkínált béke miatti                  617

örömükben, de feltételezem, hogy           617

ha még egyszer hallják javaslatunkat,     618

attól gyors elhatározásra jutnak.          619

 

A Sátán a muzsika és a békeajánlat metaforáját használja az ágyútűzre. Ő igazán kiváló stiliszta és jó szónok, azonban mikor Beliál, az alvezére válaszol neki, már elég olcsónak tűnik a viccelődés:

To whom thus Belial in like gamesom mood,        6,620
Leader, the terms we sent were terms of weight,       621
Of hard contents, and full of force urg'd home,         622
Such as we might perceive amus'd them all,             623
And stumbl'd many, who receives them right,         624
Had need from head to foot well understand;          625
Not understood, this gift they have besides,             626
They shew us when our foes walk not upright.           627

 

Beliál így felelt neki derűsen:        6,620

Főnök, átküldtük az ajánlatunkat       621

nekik; súlyos ajánlat volt, kemény      621

kitételekkel, átütő erővel,                     622

s ez annyira szórakoztatta őket,            623

hogy egy csomóan tántorogni kezdtek,       624

még az sem állt meg rendesen a lábán,        625

aki egyébként jól fogadta volna,                  625

s bár nem érthették meg a lényeget,          626

kiütközött a görbe jellemük.                      627

 

1326

Az első európai ágyúábrázolás Walter de Milemete: De Nobilitatibus Sapientii Et Prudentiis Regum című kéziratából (1326)

 

Itt valójában katonák beszélnek: Jézuson is kiütközik az öntudatos katona, a hadvezér identitása. A viccet félretéve így folytatja Atyjához intézett válaszát az 5. énekben:

 

Matter to mee of Glory, whom thir hate         5,738

Illustrates, when they see all Regal Power        739
Giv'n me to quell thir pride, and in event          740
Know whether I be dextrous to subdue              741
Thy Rebels, or be found the worst in Heav'n.      742

 

Ez számomra dicsőség, mert magasztal         5,738

a gyűlöletük, ha látják a teljes                             738

– gőgjük megtörésére rám ruházott –                 740

királyi erőt, és megismerik                                   739

az esetből, elég jó vagyok-e,                                741

hogy leverjem a lázadásukat, vagy                     742

a legrosszabb harcos vagyok a Mennyben.       742

 

Jézus mint harcos – harc meghasadt egységünk démonai ellen. A Fiú már a szakadás gyermeke. Isten a saját felbomlott egységén ironizál Jézussal, hiszen a lázadók is az ő teremtményei, akiknek szabad akaratából adott szabad akaratot, hogy engedetlenek lehessenek. Így az iróniája önirónia. Ez játékosság; a magunkra való rálátás, a kívül helyezkedés képessége; ezt önreflexiónak is nevezzük. A reflexió pedig fölényt ad – ahogy a magunk kontrolljához, úgy az ellenségen való felülkerekedéshez is. Az ördögök iróniája viszont nem saját maguk kritikája, ők csupán lekicsinylik az ellenséget, és ez előrevetíti a vereségüket. Igaz, csak harccal lehet őket kiverni a Mennyből, és ami harc, annak nincs végső győztese. A harc most is folyik – ha humorral kezeljük, előnyt szerzünk, ha reflektíven, akkor pedig győzünk.

 

Asszír

Istenszobrocska az Újasszír Birodalomból (i.e. 8. század)

 

Milton Homérosz isteneitől örökítette ránk a maga Istenének mosolyát. Így nevetnek a hindu istenek, tibeti buddhák és a mezopotámiai istenek is.

 

Angkor

Mosolygó hindu istenek Angkor Wat romvárosában (12. század)

 

Ez az ősborzalom békessége -- amikor még nincs abszolút jó és abszolút rossz, hanem az életünkben vannak örömök és rettenetek, a mindentudó őzike megbocsátja a mindentudó farkasnak, hogy az megeszi őt, és mi is mindenképpen meghalunk.

 

A versfordítások egyelőre munkaverziók.

 

                           Horváth Viktor


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés