2020. 11. 02.
A feminista Milton
Női emancipáció a Paradicsomban
Tartalom értékelése (5 vélemény alapján):
A feminista Milton

Ott könnyű volt felmérést csinálni a nők helyzetéről, mert nem volt sok nő – így Miltonnak jól sikerült. De ő nem volt feminista – abban a korban nem volt ilyen izmus. Az Elveszett Paradicsom világképe patriarchális, viszont a kora újkor mindenféle forradalmaival (ipari, gazdasági, tudományos, pénzügyi, kereskedelmi, társadalmi) tehát ezekkel a forradalmakkal a nemi szerepek, jogok és hatalommegoszlás is megváltozott. De először is nézzük Ádám és Éva patriarchátusát – később nehéz lesz eldönteni, hogy nevessünk vagy sírjunk, mindenesetre kezdjük finoman.

Az 5. énekben vagyunk, reggel, az emberpár lakóhelyén. Ádám ébredezik, méghozzá boldogan, hiszen szép volt az álma és csodálatos a pihenés – mint mindig. De ekkor:

                                   …so much the more           8
His wonder was to find unwak'nd Eve                   9
With Tresses discompos'd, and glowing Cheek,  10
As through unquiet rest…

Annál nagyobb volt a csodálkozása, amikor látta, hogy Éva még alszik. Borzas fejjel és lázas arccal, mint akinek nyugtalan az álma.

Azért aludt nyugtalanul, mert éjjel a Sátán belopakodott hozzá, és álmában már kísérletet tett az átprogramozására; Ádám csodálkozásából viszont arra következtetünk, hogy nem volt még arra példa, hogy Éva aludt volna tovább. Egyelőre legyünk jóhiszeműek: nyilván mindig hajszálra egy időben ébredtek – hiszen ez a Paradicsom.

Ádám gyengéden ébresztgeti Évát, erre az felriadva így szól férjéhez:

O Sole in whom my thoughts find all repose,    28

My Glorie, my Perfection,…

Ó, egyedüli, akiben megnyugvást találnak a gondolataim, dicsőségem, tökéletességem

És itt Éva nem a saját maga tökéletességéről beszél – ellenkezőleg. Ő tökéletlen, viszont befejezettséget talál Ádámban. A férje az ő tökéletessége, vagy inkább a kiteljesedése. Ez még mindig píszí lehet akár ma is, hiszen a férfi is érezheti úgy, hogy ő szintén a kedvesében találja meg a saját kiteljesedését. De már gyanakszunk.

A 4. énekben Éva így beszél férjéhez:

                                          O thou for whom               440
And from whom I was formd flesh of thy flesh,    441

And without whom am to no end, my Guide         442
And Head what thou hast said is just and right.    443

                           Te, akiért és akiből         440

 megformáltak:a húsodból a húsom;      441

aki nélkül fölösleges vagyok;                 442

irányítóm, fejem, minden, amit              443

most megmondtál, az igaz és helyes.        443

 

Blake: Éva teremtése

Éva teremtése – William Blake illusztrációja 1808-ból

 

Majd Éva tovább beszél arról, hogy miért kell hálásnak lenniük a helyzetükért az Úrnak – és itt már sikítva túrunk a hajunkba.

For wee to him indeed all praises owe,       444
And daily thanks, I chiefly who enjoy          445
So farr the happier Lot, enjoying thee          446
Præeminent by so much odds, while thou     447

Like consort to thy self canst no where find.  448

 

Tényleg dicsőítéssel tartozunk          444

s naponta köszönettel, főleg én,          445

mivel boldogabb rész jutott nekem,        446

hiszen élvezhetlek még téged is,              446

aki engem oly magasan felülmúlsz,     447

s te sehol nem találsz társat, aki            448

hozzád felér.

 

Éva nem a mai török, belarusz és magyar – női szerepekkel kapcsolatos – kormányzati elképzeléseket közvetíti. Ez itt még szintén a középkor, viszont Milton korának nő olvasói felszabadítónak érezték az eposz utolsó énekeiben kirajzolódó nőképet: Éva szép, kezdeményező és találékony.

Joseph Wittreich Feminist Milton c. művében bemutatja, hogy a 18-19. századi proto-feministák gyakran pont Miltont tűzték a zászlójukra – bármennyire furcsának tűnik ez számunkra ma (Köszönet Péti Miklósnak az észrevételért – a fordítónak fogalma sem volt Wittreich művéről).

 

Feminist Milton

Joseph Wittreich Feminist Milton című kötetének fedőlapja

 

A 4. énekben Ádám termelési értekezletet tart, közli Évával, hogy a másnapi munkáik miatt hajnalban kelnek (mert ők ott dolgoztak). Éva meghallgatja az utasításokat, majd válaszol.

My Author and Disposer, what thou bidst     635
Unargu'd I obey; so God ordains,                  636
God is thy Law, thou mine: to know no more    637
Is womans happiest knowledge and her praise.    638

               Alkotóm, fejedelmem,            635

vita nélkül engedelmeskedem               636

parancsodnak; ezt így rendelte Isten.    636

A te törvényed Isten, az enyém               637

te vagy. A nő legboldogabb tudása            638

s dicsősége, ha nem tud többet ennél.       637      

 

Ami Ádámnak Isten, az Évának Ádám. Neki nincs közvetlen elérése Istenhez – csak Ádámnak.

Most már értjük, hogy Péczeli József Mindenes Gyűjteményében miért ilyen gondoskodóak a férfi szerkesztők.

 

Mindenes Gyűjtemény

A Mindenes Gyűjtemény egy lapja 1790-ből (Péti Miklós gyűjtése)

 

                            Horváth Viktor


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés